2019-20 – Nota informativa i inscripció al servei d’acollida i menjador